2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri INDD 105 Tasarıma Giriş 1

INDD 415 Portfolyo Tasarımı 1

Eğitim: Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı (devam ediyor)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı, 2014

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Programı, 2009

Biyografi: Can Güvenir, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde marka ve ürün kimliği alanında yapmış olduğu tez çalışması ile Yüksek Lisans programını tamamladı. 2011 yılından itibaren, kurmuş olduğu Can Güvenir Tasarım Stüdyosu’nda ürün, stand ve grafik tasarımı alanlarında hizmet vermektedir. Uygulamaya yönelik çalışmalarını teorik bir alt yapı ile zenginleştirmektedir. Araştırma ilgi alanlarını tasarım kimliği, ürün anlam bilimi ve tasarımda nitel araştırma teknikleri oluşturmaktadır.
Araştırma Alanları:  Tasarım Kimliği, Ürün Anlam Bilimi, Tasarımda Nitel Araştırma Teknikleri