Endüstriyel Tasarım Proje Değerlendirme Formu (22.11.19 güncelleme tarihli)