Endüstriyel Tasarım Bölümü Seminer Serisi – Dr. Öğrt. Gör. Ezgi Ozan Avcı / Ürün Tasarımında Sürdürülebilirlik Odaklı Kişiselleştirme

6