2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri INDD113 Serbest El Çizimi 1

INDD109 Temel Tasarım 1

ARDE535 Clay and Art; the Transformation of Clay into Art

Eğitim: Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2013

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, 2010

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, 2008

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1996

Biyografi: Dr. Funda Altın, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi- Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin bünyesindeki Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek Lisans çalışması sırasında Prof. Dr. Lale Dilbaş liderliğinde Hindistan ve Sri Lanka’ya gerçekleştirdiği araştırma projesi kapsamında, Sri Lanka’da kullanılmakta olan Anagi’ler (kil ocaklar) üzerine bir tez çalışması yapmıştır. 2010 senesinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamasının ardından Ordu Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi-Seramik ve Cam Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Güzel Sanatlar Eğitimi-Seramik Bölümü’nde doktora eğitimine başlamıştır. Doktora tezi olan ‘Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de Güzel Sanatlar Eğitimi’ kapsamında 2011 senesinde bu üç ülkeye 3 aylık bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ülkelerin önde gelen yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde araştırma ve belgeleme çalışmaları yapmıştır. 2013 senesinde Malezya’da bulunan bir devlet üniversitesi olan Universiti Malaysia Sarawak’ta, Faculty of Applied and Creative Arts-Fine Arts bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı sene doktora çalışmasını tamamlamasının ardından bu üniversitede Yardımcı Doçent ünvanını almıştır. 2013-2015 yılları arasında da Prof. Dr. Lale Dilbaş’ın liderliğinde sürdürülen ‘Malezya’da Geleneksel Çömlekçilik’ adlı Malezya Yüksek Öğretim Kurumu (MOHE) destekli araştırma projesinin ekibinde yer almıştır.Dr. Funda Altın, çeşitli bilimsel dergilerde makaleler yayınlanmış, ulusal/uluslararası kişisel/grup sergilerine, seminer, konferans ve çalıştaylara katılmıştır. Aynı zamanda İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerinde yeminli tercüman olup, alanıyla ilgili araştırma projeleri ve kitap çevirileri ile ilgilenmekte ve Türkçe akademik kaynakların arttırılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırma Alanları: İlkel toplumlarda, sürdürülebilir enerji kaynaklı çevreci seramik/kil ocakların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimleri; Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de güzel sanatlar ve tasarım eğitimi; Malezya’da geleneksel çömlekçilik faaliyetleri