2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri (asiste edilen) INDD 201 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 1

INDD 401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 5

Eğitim: Yüksek Lisans (MDes): Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2015

Lisans: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012

Biyografi: Lisans eğitimi esnasında ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Ankira Elektronik firmasında tasarımcı olarak çalıştı. Hastane çağrı sistemleri yazılımları üzerine faaliyet gösteren bu firmada, çağrı panelleri için geliştirilen yazılımların grafik arayüz ve sistem kılavuz tasarımlarını gerçekleştirdi. Lisans eğitiminin ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi ve “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Katılımcı Ürün Tasarım Süreci” konulu tez çalışması ile programdan mezun oldu. 2012 yılından itibaren de Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Araştırma Alanları: Katılımcı Tasarım Yöntemleri, Otizmli Çocuklar ve Tasarım