2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri INDD 401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 5

INDD 403 Prototip Atölyesi 1

SANT 541 Profesyonel Tasarımcılar için Malzeme ve Üretim Teknikleri

Eğitim: Sanatta Yeterlilik: Art Department, Furniture Design, University of Wisconsin- Madison, USA, 1999

Yüksek Lisans: Art Department, Furniture Design, University of Wisconsin- Madison, USA, 1997

Lisans: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İçmimarlık Anasanat dalı, Marmara Üniversitesi, 1993

Biyografi: 1972 yılında Balıkesir’de doğan Tolga Benli, ilk ve orta dereceli eğitimini Çanakkale’de tamamlamıştır. 1988 yılında İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi’nden mezun olmuştur. 1992-1993 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü İçmimarlık Anasanat Dalı’nı bitirmiştir. 1993-1994 öğretim yılında Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. 1995 yılında yüksek lisans eğitimi sırasında MEB tarafından yapılan sınavla ABD’ye burslu olarak gönderilmeye hak kazanmıştır. ABD’ de University of Wisconsin-Madison Güzel Sanatlar Fakültesi, Furniture Design programından 1997’da Yüksek Lisans, 1999’da Sanatta Yeterlik derecesini almaya hak kazanmıştır. University of Wisconsin-Madison ve Purdue Üniversitesi gibi ABD’nin değişik eyalet üniversitelerinde Thomas Loeser, Wendy Maruyama, Gail Fredell, Stephen Proctor ve Sam Maloof ile çalışmalar yürütmüştür. Çalışmalarında genellikle canlıların fiziksel formlarını, doğal yaşam alanlarını ve şekillerini incelemiş, sıklıkla karşıtlıklar ve görsel çatışmalardan da yararlanmıştır. Tasarımlarındaki ana fikir, izleyicileri umulmayan sıra dışı formlar ile yüzleştirmek, malzemenin doğasındaki çizgisel armoniden çok yüzeylerdeki manipülasyonlardan söz etmeye iterek yaşam alanlarının vazgeçilmez parçası olan mobilyayı bilinen işlevinden ve geleneksel çizgisinden çıkarmak olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında mobilya tasarımı ve mekân tasarımı üzerine faaliyet gösteren önde gelen firmalar ile danışmanlıklar düzeyinde projeler yürüten Tolga Benli’nin tasarımları kişisel ve grup olarak yurtiçi ve yurtdışı sergilerde yer almıştır. İçmimarlık Proje, Endüstriyel Tasarım Stüdyo, Görsel Anlatım ve Sunum Teknikleri, Teknik Resim ve Tasarı Geometri, Moda Tasarımında Figür, Mobilya Tasarımı, Mobilya Üretim Teknikleri, Tasarımda Malzeme, Mobilyada Konstrüksiyon, Maket, Model ve Prototip Yapım Teknikleri gibi dersleri yürütmüştür. 1999-2000 yıllarında Oklahoma State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, 2001-2009 yıllarında Anadolu Üniversitesi’nde, 2005-2006 öğretim yılında ABD’nin Purdue Üniversitesi’nde ve 2009-2013 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır.
Araştırma Alanları: Mobilya Tasarımı ve Tarihi, Tasarımda Malzeme ve Konstrüksiyon, Model ve Prototip, Görsel Anlatım ve Sunum Teknikleri