2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri INDD 401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 5

INDD 403 Prototip Atölyesi 1

SANT 551 Sağduyulu Tasarım 1

ARDE 551 Responsible Design 1

Eğitim: Doktora: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ), 2002

Yüksek Lisans (MFA): Schoolof Imaging Arts & Sciences, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Rochester Institute of Technology (RIT), Rochester, NY, 1996

Lisans: İç Mimarlık Anasanat Dalı, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 1992

Biyografi: Lisansüstü eğitimi için YÖK bursuyla Amerika’ya gitti (1993).  Endüstriyel tasarım alanında profesyonel hayatına, Rochester’da (NY) Eastman Kodak Firması, Tasarım ve Ar-Ge bölümünde önce stajyer olarak daha sonra aynı departmanda “Kültürler-arası Tasarım” adlı projede araştırmacı-tasarımcı olarak başladı (1994, 1996). Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde (ETB) doktora çalışması sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda, Cadro Firması’nda tasarım ofisi kurup, iç mekân, mobilya, stant, aydınlatma tasarımı uygulamalarını ekibiyle gerçekleştirdi (1997-2002). Doktora sonrasında, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde; Mimarlık ve Takı Tasarımı Bölümlerinde dersler verdi, Dekan Yardımcılığı ve ETB Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Mersin’de, “tarım ve endüstriyel tasarım”  araştırma konularına odaklandı, üniversite-sanayi işbirliği projeleri gerçekleştirdi (2002-2007). İş makinesi, İznik çinisi, nalın, aydınlatma ve takı tasarımları yaptı ve uyguladı. İşleri, yurtiçinde ve yurtdışında sergilendi. Çukurova Holding, Çumitaş, için tasarladığı; “Beko Loader 885” kabin içi tasarımı (2002) ve “Beko Loader 880” adlı iş makinesi, seri üretilen ve ithal edilen tasarımlarıdır (2007). İzmir’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ETB’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2007–2011). Türk Kültür Vakfı 2010 yılı “Post-doktora” bursunu kazandı ve “Nalınlar” üzerine bir araştırma ve tasarım projesi gerçekleştirdi. 2011-2012 yılında serbest tasarımcı ve araştırmacı olarak çalıştı. 2012 yılından beri, Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,  ETB Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.   İzmir’de, yerel kültür ve nesneler (geleneksel ahşap oyuncaklar ve nalın),   kullanıcı-odaklı tasarım ve ekolojik tasarım konularında araştırma ve tasarım çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırma Alanları: Tasarımda Kültürel ÇalışmalarTasarım Yöntemleri, Katılımcı-Odaklı Tasarım,  Kendin Yapçılık, İşbirlikçi TasarımTasarım Uygulamaları, Tasarım ve Zanaat, Tarım ve TasarımTasarımda Etik ve Ekoloji