Öğrencilerimizi, mezuniyet sonrasında, İzmir’de ya da ulusal, uluslararası endüstriyel tasarımın profesyonel alanlarında; kurumsal firmaların ya da KOBİ’lerin bünyesindeki tasarım departmanlarında, küçük ölçekli tasarım ofislerinde, ARGE ve tasarım danışmanlık firmalarında, üniversitelerin Tasarım ve Araştırma Merkezleri’nde, akademik kariyer tercih edenleri ise üniversitelerde çalışabilmeleri konusunda yönlendiriyoruz ve destekliyoruz.