Eğitimde öğrenci – öğretim elemanı ilişkisinin kalitesini yüksek tutmak ve “tasarımda birebir eğitim” niteliğini korumak amacıyla; 2014 yılında bölüm öğrenci kontenjanları en fazla 10 ile sınırlı  tutulmuştur. 

Öğrenciler, 1 kişi %100, 9 kişi ise %50 burslu olarak bölümde eğitime katılabilecektir. Ayrıca, üniversitenin “Başarı Bursu” ve “Yetenek Bursu” olanaklarının çokluğu sayesinde öğrenciler rahatlıkla eğitimlerini sürdürebilmektedir.